فرم ها و آیین نامه های آموزشی

 

"برای دریافت ایین نامه نگارش پایان نامه فایل الصاقی زیر را دریافت نمائید"

فرم اعلام آمادگی برا دفاع توسط دانشجو تکمیل شده پس از تایید استاد راهنما و کارشناس امور مالی تحویل مدیریت تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مسگرانی شده، پس از انتخاب و تأیید اساتید داور به مسئول اتاق پروژه تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود.

فرم ارزشیابی گزارشهای سه دوره : نمره در این فرم توسط استاد راهنما با توجه به گزارش کار دو ماهه دانشجو ( فرم 3)

تعیین میشود که باید به مسئول تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود.

 

(دوره 6 ماهه فرصت دفاع به 3 قسمت 2 ماهه تقسیم میشود هر 2 ماه نتیجه کار به استاد راهنما توسط فرم شماره 3 گزارش شده و سرانجام در انتهای ماه ششم دفاع به موقع صورت میگیرد.)

فرم پروپزال: در این فرم اطلاعات تکمیلی توسط دانشجو تکمیل شده پس از تایید استاد راهنما، استاد مشاور و مهر تسویه کارشناس مالی برای ذخیره در پرونده شما به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل داده می شود

فونت فارسی در این فرم : B NAZANIN

فونت انگلیسی: TIME NEW ROMAN

ضمنآ همراه این فرم "مقاله پایه" دانشجو باید به تأیید استاد راهنما رسیده و پس از امضا به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود. در صورت هر گونه ابهام با مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی تماس حاصل فرمائید.

فرم مرخصی تحصیلی

صفحه1 از2

اطلاعات تماس

آدرس  :

ساوه - میدان سرداران-پشت پارک فلاحت

شماره تماس : 

42426510 - 086

42426520 - 086

42426530 - 086

فکس :

42426540- 086

Top